उत्‍तर प्रदेश मुख्‍यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना शासनादेश

1 संख्या -(1)/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 24-09-2010
2 संख्या - 2359/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 10-09-2010
3 संख्या - 2853/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 08-09-2010
4 संख्या - 2530/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 10-08-2010
5 संख्या - 2359/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 03-08-2010
6 संख्या - 2400/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 03-08-2010
7 संख्या - 2276/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 27-07-2010
8 संख्या - 2234/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 21-07-2010
9 संख्या - 1792/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 11-06-2010
10 संख्या - 1712/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 07-06-2010
11 संख्या - 1389/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 05-05-2010
12 संख्या - 1288/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 23-04-2010
13 संख्या - 1123/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 09-04-2010
14 संख्या - 411/26-2-2010-3मु0स0/2010 , दिनांक 30-03-2010
15 संख्या - 185/26-2-2010-3मु0स0/2010,   दिनांक 15-01-2010